Niniejszym informujemy, że w dniu 24.12.2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował połączenie Spółki VECTRA S.A. z siedzibą
w Gdyni (Spółka przejmująca) z zależną od niej w 100% JARSAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka
przejmowana) poprzez przejęcie przez VECTRA S.A. całości majątku JARSAT Sp. z o.o.

Copyright 2011 Jarsat Internet - Telewizja - Telefon - Połączenie spółek . .
Free Joomla Theme by Hostgator