Wzory dokumentów

Print

Do przeglądania plików PDF niezbędny jest odpowiedni program. Można go pobrać m.in. ze strony producenta.

Umowa

Regulamin Świadczenia Usług przez JARSAT Sp. z o.o. po  25.12.2014
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
Jarsat Sp. z o.o. wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku dla Umów zawieranych po 25 grudnia 2014 roku.


Regulamin Świadczenia Usług przez JARSAT Sp. z o.o. do 24.12.2014
Regulamin świadczenia  usług przez Jarsat Sp. z o.o. obowiązujący do 24 grudnia 2014 r. dla Umów zawartych do 24 grudnia 2014 r


Regulamin Szczegółowy Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu przez JARSAT Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usługi Telewizyjnej przez JARSAT Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usługi Telefonii Stacjonarnej przez JARSAT Sp. z o.o.

 

 

Cenniki Usług - Gdańsk

Cennik Usług - Czarne

Cennik Usług - Milicz

Cennik Usług - Żmigród

Cennik Usług - Bobolice

Cennik Usług - Rosnowo

Cennik Usług - Radziejów

Cennik Usług - Dobre

Cennik Usług - Straszyn

Cennik Usług - Wyczechy

Wykaz Programów Telewizji Cyfrowej

Wzorzec formularza Odstąpienia od Umowy.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG - formularz on-line

 


Dodatkowo regulaminy sa dostępne do wglądu w biurze obsługi klienta

Regulamin promocji "HBO 2013"

Regulamin promocji "Pół Ceny"

Regulamin promocji "Poleć sąsiada 2013"

Regulamin promocji "3 miesiące gratis"

Regulamin promocji "Mistrzowska prędkość 2013"

Regulamin "Multiroom"

 

Zgoda właściciela mieszkania, dla osoby wynajmującej, na instalację usług 

Upoważnienie do podpisania umowy

Formularz reklamacyjny 

Porozumienie zmieniające -cesja

Wniosek o zmianę pakietu

Formularz rezygnacji - wypowiedzenia

 


 

Wymagania sprzetowe dla pakietow internetowych ( wersja 04.2014 )

Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą (wersja 04.2014 )

Informacje dotyczące jakości usług JARSAT Sp. z o.o.

Copyright 2011 Jarsat Internet - Telewizja - Telefon - Wzory dokumentów. .
Free Joomla Theme by Hostgator